Skip to main content Skip to footer

Mobilitet og infrastruktur

Samferdsel er viktig i et fylke som Troms - der folk bor og jobber spredt og værforholdene kan være utfordrende.

Her vil det komme informasjon om blant annet:

  • drivstofftype fordelt på biler
  • antall trafikkulykker

Du kan utforske hvordan "Troms skal ha et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem som legger til rette for mobilitet og positiv nærings- og samfunnsutvikling." i 

Regional transportplan for Troms 2022-2033

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.